MCS software support MCS - УСЛУГИ

Со воведувањето на нов стандард на квалитет на поддршката, постигнавме секогаш да добиете брз одговор на вашите барања, или интервенција во однос на некоја потреба. Секогаш Вашето задоволство ни е од голема важност. 

Ова е листата на нашите услуги кои ви ги нудиме: 

   E-mail поддршка - За верзиите Small Office и Small Office+ можете да испраќате прашања или да барате совет во врска со функционирањето на софтверот. Одговорот го добивате на вашиот e-mail во рок од 48 часа во текот на работната недела.
Цена - бесплатно.

 

   UPGRADE поддршка - Добивање на актуелна верзија на програмот во однос на законските промени и тековните унапредувања (upload од MCS серверот)      
Цена 10 EUR (ден.противвредност + ддв) месечно по компјутерски клиент.

 

   ON-LINE поддршка - Поддршка во реално време со остварување на ремоте пристап до компјутерскоит клиент од каде е испратено барањето за поддршка. За овој вид на поддршка потребно е да имате склучено и договор за UPGRADE поддршка. 
Цена 10 EUR (ден.противвредност + ддв) месечно по компјутерски клиент.

 

   ON-STE поддршка - Поддршка со доаѓање на наш персонал на ваша локација во ситуации кога не е можно да се решат преку интернет (прекин на интернет врска нпр.).

 

 Цени за корисници со договор за ON-LINE поддршка:
  1. Цена 10 EUR (ден.противвредност + ддв) за започнат час.      Време на реакција 24 часа.
  2. Цена 15 EUR (ден.противвредност + ддв) за започнат час.      Време на реакција 12 часа.
  3. Цена 20 EUR (ден.противвредност + ддв) за започнат час.      По претходно договорен термин.

 

Цени за корисници без договор за ON-LINE поддршка:
  1. Цена 20 EUR (ден.противвредност + ддв) за започнат час      Време на реакција 72 часа.
  2. Цена 30 EUR (ден.противвредност + ддв) за започнат час.      По претходно договорен термин.

 

   Цените за ON-SITE поддршка, дополнително се зголемуваат за 50% за период вон работно време или вон работни денови (работни денови се понеделник-петок 09-17).

   На цените за ON-SITE поддршка, дополнително се пресметуваат и транспортните трошоци. (ако релацијата е вон градско подрачје на град Скопје и изнесува  30% од цената на гориво по километар во двата правци)

   За сите видови на поддршка, освен за e-mail поддршка, претходно се склучува договор за поддршка на период од 1 година со можност за месечно,тромесечно , шестмесечно или годишно плаќање.

   UPGRADE и ON-SITE Поддршката са плаќа авансно за договорениот период, на еден од погоре наведените начини.

МЦС дооел Скопје 07.2022